ASIA.-LA VUELTA AL MUNDO EN 885 JARDINES.-JAPONESES.-Zen Japanese Gardens.-Gingaku-ji.-Ryoan-ji.-Nanzen-ji.-Raikyu-ji.-Ryogen-en.-Taizo-in.-Tenju-an. Tofuku-ji-2018